Книгите

Основна поредица / Vampire Academy:

01.Vampire Academy – Академия за вампири
02.Frostbite – Ледено ухапване
03.Shadow Kiss – Целуната от сянката
04.Blood Prommise – Кръвно обещание
05.Spirit Bound – Духовна връзка
06.Last Sacrifice – Последна саможертва

Продължение / Bloodlines:

01. Bloodlines – Кръвни връзки
02.The Golden Lily